วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา
คณะกรรมการ ICT ศธ.
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
คลังความรู้ ICT
นโยบายสำคัญ
กฎหมาย ระเบียบ ICT

 

ชื่อคำสั่งแต่งตั้ง ประเภทไฟล์เอกสาร link สำหรับเรียกดู
คำสั่งแต่งตั้ง CIO ศธ pdf
คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ 4 คณะ (10 เม.ย.60)  pdf
คำสั่งต่งตั้งคณะกรรมการฯ (30 มี.ค.2560) pdf

 

เรื่องแจ้งเวียน ศทก.
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 © 2016 Your Company. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme