วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา
คณะกรรมการ ICT ศธ.
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
คลังความรู้ ICT
นโยบายสำคัญ
เรื่องแจ้งเวียน ศทก.
กฎหมาย ระเบียบ ICT
15 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น.ท่าน ผอ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญถวายภัตตราหารเพล ในงานทำบุญศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี
15 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น.ท่าน ผอ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญถวายภัตตราหารเพล ในงานทำบุญศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี
ท่านปลัดชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เดินตรวจความเรียบร้อยของแต่ละบูท พร้อมซักถามรายละเอียดที่จะมีบริการให้ ศธจ และศธภ. วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ในงานพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
14 มิถุนายน พ.ศ.2560 ท่าน ผอ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจความเรียบร้อยของบูธประชาสัมพันธ์ ในงานพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ภาพกิจกรรมออกบูธในงานพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นำทีมโดยท่าน ผอ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ยินดีต้อนรับท่าน ผอ.ศัจธร วัฒนะมงคล
ผอ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมชี้แจงมอบนโยบายการบริหารงานแก่ข้าราชาการและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม ณรงค์ บุญมี
ประมวลภาพ ศทก.
 • ทำบุญศูนย์
 • ทำบุญศูนย์
 • ทำบุญศูนย์
 • ทำบุญศูนย์
 • ออกบูธงานพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 • ออกบูธงานพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวั
 • ออกบูธงานพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวั
 • ออกบูธงานพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 • ออกบูธงานพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 • ออกบูธงานพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 • ออกบูธงานพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 • ออกบูธงานพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 • ศทก.ยินดีต้อนรับท่าน ผอ.ศัจธร วัฒนะมงคล
 • ศทก.แสดงความยินดี ท่าน ผอ.วรัท พฤกษากุลนันท์
 • ต้อนรับ ผอ. คนใหม่
 • ต้อนรับ ผอ. คนใหม่
 • อบรม google application
 • อบรม google application
 • ประชุม ผอ. กลุ่ม
 • ประชุมทีมเตรียมออกบูธ
ระดับความพึงพอใจเว็บไซต์ ศทก.
1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนผู้เข้าชม (3)

We have 4 guests and no members online

โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 © 2016 Your Company. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme