วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

ประชมหารอเครอขายMOE ๑๙๐๙๐๖ 0002

          วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ได้จัดการประชุมหารือด้านการบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมี นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องวชิราวุธ อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าร่วมประชุม

ประชมหารอเครอขายMOE ๑๙๐๙๐๖ 0004

ประชมหารอเครอขายMOE ๑๙๐๙๐๖ 0006

ประชมหารอเครอขายMOE ๑๙๐๙๐๖ 0007

ประชมหารอเครอขายMOE ๑๙๐๙๐๖ 0011