วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0001

          วันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริการสื่อการเรียนรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. จัดบูธลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน" บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ที่บูธ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

          โดยงานนี้มีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้ามาลงนามถวายพระพรออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ผ่านบัตร Smart Card และลงนามผ่าน qr code

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0002

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0003

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0004

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0005

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0006

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0007

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0008

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0009

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0010

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0011

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0012

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0013

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0014

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0015

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0016

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0017

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0018

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0019

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0020

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0021

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0022

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0023

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0024

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0025

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0026

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0027

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0028

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0029

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0030

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0031

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0032

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0033

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0034

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0035

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0036

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0037

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0038

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0039

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0040

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0041

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0042

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0043

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0044

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0045

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0046

28 30 กค.62 ๑๙๐๗๓๑ 0047

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0047

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0048

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0049

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0050

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0051

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0052

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0053

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0054

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0055

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0056

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0057

บธถวายพระพร2562 ๑๙๐๗๓๑ 0058