300762 1

          วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เยี่ยมชมบูธลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน" บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้เข้ามาลงนามถวายพระพรออนไลน์ ตลอดจนเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ และชมการแสดงของนักศึกษา ที่บริเวณบูธกลางหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

300762 2

300762 3

300762 4

300762 5

300762 6

300762 7

300762 8

300762 9

300762 10