วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

Attachments:
Download this file (pr_07022562_3.pdf)pr_07022562_3.pdf[มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ใช้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิขัติราชการแทน ]1889 kB