วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

Attachments:
Download this file (pr_07022562_2.pdf)pr_07022562_2.pdf[การแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจ การแบ่งงานภายในของส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม การจัดคนลงตำแหน่ง และจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (job Description) ของส่วนราชการในสังกัด สป.]682 kB