วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

S 184532994 650S 184532996 650S 184532997 650S 184532998 650S 184532999 650S 184533000 650S 184533005 650S 184533006 650S 184533008 650

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะที่ 2.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล