วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

 DSCF7582
DSCF7603
DSCF7589
DSCF7578
DSCF7612
DSCF7634DSCF7637
DSCF7653DSCF7657
DSCF7658DSCF7665
DSCF7742
DSCF7750
งานวนเดก2562 ๑๙๐๑๑๒ 0027
งานวนเดก2562 ๑๙๐๑๑๒ 0028
DSCF7703DSCF7565
DSCF7717DSCF7673
DSCF7674DSCF7526DSCF7522

     วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงนายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ซึ่งภายในบริเวณงานมีเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง
ร่วมชมและเล่นกิจกรรมตามบูธต่างๆ อาทิ เช่น National e - Library ,Smile Kid School Bus (รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย) ,ติวฟรี ,“คิดเองได้ ทำเองเป็น” ,กิจกรรมจากสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ,กิจกรรมจากสำนักการลูกเสือ ,กิจกรรมบริเวณเวทีกลาง ,การเข้าชมพิพิธภัณฑ์
การศึกษาไทย เป็นต้น ซึ่งในบริเวณงานมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ Smile Kid School Bus (รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย) ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และบริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ณ ห้องประชุม สพฐ.1
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 กระทรวงศึกษาธิการ