วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

ป.การใชบรการกลาง ๑๘๑๒๒๘ 0001ป.การใชบรการกลาง ๑๘๑๒๒๘ 0007ป.การใชบรการกลาง ๑๘๑๒๒๘ 0009

     เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังการใช้บริการกลางของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารราชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ