วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

 15458776075661545877615466S 31957013S 177070089S 177070086S 177070085ปใหม ๑๘๑๒๒๗ 0119ปใหม ๑๘๑๒๒๗ 0105ปใหม ๑๘๑๒๒๗ 0088ปใหม ๑๘๑๒๒๗ 0074ปใหม ๑๘๑๒๒๗ 007328373

     วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.คณะผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีกิจกรรมสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ของกระทรวง โดยร่วมจัดอาหารมอบให้กับผู้ร่วมงาน จากนั้น เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น.ชาวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมงานสังสรรค์ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน แลกเปลี่ยนของขวัญและอำนวยพรให้แก่กัน