วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

 Security Engineer 181019 0046 650Security Engineer 181019 0057 650Security Engineer 181019 0048 650Security Engineer 181019 0041 650Security Engineer 181019 0001 650Security Engineer 181019 0006 650Security Engineer 181019 0008 650Security Engineer 181019 0012 650Security Engineer 181019 0013 650Security Engineer 181019 0022 650

     เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรม “หลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ (Security Engineer)” ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นายชัชวาล ชิดชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และนายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมณรงค์ บุณมี ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารรัชมังคลาภิเษก การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์) ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารรัชมังคลาภิเษก