วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

     Google Translate หรือแอปแปลภาษา ซึ่งใช้ได้ทั้ง iOS และ Android เชื่อว่าหลายท่านคงเคยโหลดแอปนี้ไปใช้ในการแปลภาษาต่างประเทศต่างๆ ซึ่งใช้ได้ทั้ง Offline และ Online แต่บางครั้งการแปลอาจดูติดๆขัดๆ แปลความหมายผิดเพี้ยนไปบ้างอันเนื่องจากกระบวนการแปล จนทำให้ Google พัฒนาระบบ Neural Machine Translation (NMT) เพื่อให้ช่วยตรวจสอบและประมวลผลการแปล ให้ความหมายถูกต้องและดูเป็นภาษามนุษย์ที่สุด ซึ่งมีข้อจำกัดคือต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถึงจะประมวลแบบ NMT ได้ แต่ล่าสุดวันนี้นำ NMT มาอยู่ภายในอุปกรณ์เพื่อรองรับการแปลแบบออฟไลน์ได้แล้ว

     ทั้งนี้กระบวนการแปลของ Google Translate ตั้งแต่เริ่มให้บริการนั้น Google จะแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ข้อมูลทางสถิติขนาดใหญ่ (large-scale statistical machine translation) ซึ่งใช้แบบจําลองทางสถิติเพื่อระบุรูปแบบในเอกสารที่แปลโดยมนุษย์จํานวนหลายร้อยล้านฉบับบนเว็บ

news it 14062561 1 pic1

     ต่อมาในเดือนกันยายน 2559 หรือเมื่อ 2 ปีก่อน Google ได้ เปิดตัว Neural Machine Translation (NMT) ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้แบบ end-to-end หรือการเรียนรู้จากต้นจนจบกระบวนการ ที่มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้การแปลภาษามีความสละสลวยเป็นธรรมชาติและดียิ่งขึ้น เป็น AI ที่จะมาช่วยกระบวนการแปลให้ดีขึ้นพร้อมกับสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองตลอดเวลา โดยกระบวนการแปลนั้น จะแปลประโยคทั้งประโยคในครั้งเดียว “deepneural network” ซึ่งช่วยให้ระบบเรียนรู้และจดจํารูปแบบและโครงสร้างของประโยคต่างๆทําให้ไวยากรณ์ในประโยคที่ผ่านการแปลใกล้เคียงกับภาษามนุษย์มากขึ้น และเมื่อระบบเข้าใจรูปแบบแต่ละประโยคได้ดีขึ้น ก็จะทําให้ย่อหน้าและบทความที่ได้รับการแปลมีความลื่นไหล อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น

     การนําระบบ Neural Machine Translation หรือ NMT มาใช้ทําให้เห็นคุณภาพการแปลดีขึ้นแบบก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับการพัฒนาปรับปรุงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดย NMT รองรับ 97 คู่ภาษากับภาษาอังกฤษ แต่ตอนนั้นการที่จะใช้ NMT ได้ก็ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย

news it 14062561 1 pic2

เปรียบเทียบการแปล ระหว่างใช้เทคนิค phrase-based machine translation กับ ใช้ระบบ NMT แบบออฟไลน์ กับใช้ระบบ NMT แบบออนไลน์

     ล่าสุด Google Translate ประกาศให้นำ NMT มาใช้แปลแบบออฟไลน์ได้แล้ว โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพียงดาวน์โหลดชุดภาษาต่างๆ แต่ละชุดมีขนาดเพียง 35-40 MB เท่านั้น รองรับ 59 ภาษา รวมทั้งภาษาไทยด้วย

news it 14062561 1 pic3

     การนำ NMT มาแปลภาษาแบบออฟไลน์ ทำให้การแปลภาษาของ Google Translate นั้นจะได้ความหมายที่ถูกต้อง และเป็นภาษามนุษย์มากขึ้น โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเป็นเครื่องมือแปลที่สำคัญสำหรับสื่อสารชาวต่างชาติ หรือเดินทางเที่ยวต่างประเทศ

ขอบคุณแหล่งที่มา : https://www.it24hrs.com/2018/google-translate-ai-offline-nmt-translation/