วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

Attachments:
Download this file (infographic จุดเน้นการวิจัยของ สป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf)infographic จุดเน้นการวิจัยของ สป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf[ ]310 kB
Access this URL (http://203.159.216.118/attachments/category/20/June25610601_1.pdf)June25610601_1.pdf[จุดเน้นการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563]2013 kB