วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

010218moePR01001

อ่านประกาศ และดาวน์โหลดใบสมัคร ที่ไฟล์แนบ ด้านล่างค่ะ

291117moePR01

อ่านประกาศ และดาวน์โหลดใบสมัคร ที่ไฟล์แนบ ด้านล่างค่ะ

Attachments:
Download this file (announce29112560.pdf)ประกาศจ้าง[ ]108 kB
Download this file (application29112560.pdf)ใบสมัคร[ ]71 kB

web271060

อ่านประกาศ และดาวน์โหลดใบสมัคร ที่ไฟล์แนบ ด้านล่างค่ะ

Attachments:
Download this file (announce27102560.pdf)ประกาศจ้าง[ ]109 kB
Download this file (application27102560.pdf)ใบสมัคร[ ]180 kB

register08112560 1 resize700

อ่านประกาศ และดาวน์โหลดใบสมัคร ที่ไฟล์แนบ ด้านล่างค่ะ

Attachments:
Download this file (announce08122560.pdf)ประกาศจ้าง[ ]110 kB
Download this file (application08122560.pdf)ใบสมัคร[ ]77 kB

dek110560

 อ่านประกาศ และดาวน์โหลดใบสมัคร ที่ไฟล์แนบ ด้านล่างค่ะ

Attachments:
Download this file (announce11052560.pdf)ประกาศจ้าง[ ]109 kB
Download this file (application11052560.pdf)ใบสมัคร[ ]193 kB