วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

facebook bict

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ. ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ประมวล สินหนู เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ


     DSCF6062

DSCF6002

DSCF6004

page 25600928 2 news2

               วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ประมวล สินหนู เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มและตัวแทนกล่าวคำมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์ประมวล สินหนู และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี