วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

facebook bict

ศทก. สป. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2560

S 3465283

S 3465294

S 3465306

S 3465240

          วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
โดยนายศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.ศทก. พร้อมด้วยข้าราชการ ศทก. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งข้าราชการ พนักงานกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ