วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

facebook bict

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ร่วมแสดงความยินดีกับ

นายพีระ รัตนวิจิตร

เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

S 74162201

 

          วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ. โดยนายศัจธร
วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยข้าราชการ ศทก. ร่วมแสดงความยินดีกับ
นายพีระ รัตนวิจิตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ