วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

facebook bict

ชื่อโครงการ/หลักสูตรการจัดอบรม สัมมนา
รายละเอียด
รูปภาพ
  •  หลักสูตรการใช้งาน Google Application for Education รุ่นที่ 1-8
pdf icon
folder images icon
 
  •  หลักสูตรการใช้ Social Media มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1-8
pdf icon
folder images icon
 
  •  หลักสูตร การพัฒนาและเสริมสร้างวินัยในการใช้เทคโนโลยี
pdf icon
folder images icon