วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ภาคปกติและภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) 

รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://grad.pit.ac.th/index.php/en/

หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0-2104-9099 ต่อ 1510-3 หรือ 08-5072-2834

 

 

Attachments:
Access this URL (http://www.bict.moe.go.th/bict2/attachments/category/20/Mar25610312_1.pdf)Mar25610312_1.pdf[สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา2561]332 kB