24
ก.พ.2564

การประชุมยกร่างแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึก...

การประชุมยกร่างแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

24
ก.พ.2564

การประชุมคณะทำงานศึกษาการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อกา...

การประชุมคณะทำงานศึกษาการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(e - Service) ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2564

23
ก.พ.2564

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา...

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

19
ก.พ.2564

การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ

การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ

 

 


 

Please publish modules in offcanvas position.