การประชุมหารือการเชื่อมโยง API จากแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP) เพื่อนำมาวิเคราะห์ Big Data เพื่อการศึกษา

               วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมประชุมหารือการเชื่อมโยง API จากแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP) เพื่อนำมาวิเคราะห์ Big Data เพื่อการศึกษา ผ่านระบบ Google Meet วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP) เพื่อนำมาวิเคราะห์ Big Data เพื่อการศึกษา โดยมีนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุม มอบหมายให้ นางสาวเกศินี จันทร์แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และ นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์โอภาส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม และมีผู้แทน Google Thailand และที่ปรึกษาโครงการ Big Data เพื่อการศึกษาเข้าร่วมการประชุม

Please publish modules in offcanvas position.