การประชุมหารือเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำข้อมูลสถิติด้านการศึกษาและวิเคราะห์รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ Data Catalog

                วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำข้อมูลสถิติด้านการศึกษาและวิเคราะห์รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ Data Catalog ผ่านการประชุมออนไลน์ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและวิเคราะห์รายการชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ Data Catalog โดยมีนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีที่ปรึกษาโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้แทนศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุม

Please publish modules in offcanvas position.