ประชุมหารือ Blockchain can change education in Thailand

                วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมหารือ Blockchain can change education in Thailand ณ ห้องประชุมราชภัฏ 2 ชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อนำระบบ Blockchain เข้ามาจัดการข้อมูลจะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ลดความยุ่งยากเรื่องเอกสาร และป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลในระบบได้ โดยมีนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา , ผู้แทน บริษัท อินโนไวเซอร์ เทค จำกัด, และผู้แทนศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุม

Please publish modules in offcanvas position.