การประชุมหารือโครงการการศึกษาและจัดทำต้นแบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (GD CATALOG) และระบบนามานุกรม ( Directory Services)

               วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมหารือโครงการการศึกษาและจัดทำต้นแบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (GD CATALOG) และระบบนามานุกรม ( Directory Services) ณ ห้องประชุมราชภัฏ 2 ชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อการจัดทำ Data Catalog ของสป. เพื่อตอบโจทย์ยุทธ์ศาสตร์ตามนโยบายพื้นที่, การให้บริการประชาชน, Open data, สถิติทางการ KPI หน่วยงาน หรือ ข้อมูลรายงานที่หน่วยงานจัดทำประจำ โดยมีนายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เป็นประธานการประชุม และมีนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานสถิติแห่งชาติ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

Please publish modules in offcanvas position.