การประชุมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลระบบศูนย์กลางข้อมูลการศึกษา (Education Data Center) กับ กรมสุขภาพจิต กระทรวงศึกษาธิการ

               วันที่ 18 ธันวามคม 2563 เวลา 13.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลระบบศูนย์กลางข้อมูลการศึกษา (Education Data Center) กับ กรมสุขภาพจิต กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมราชภัฏ 2 ชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อให้การดำเนินงานเชื่อมโยงระบบศูนย์กลางข้อมูลการศึกษา (Education Data Center)กับ โครงการ TO BE NUMBER ONE มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนกรมสุขภาพจิต และผู้แทนศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุม

Please publish modules in offcanvas position.