การประชุมนำเสนอบริการและระบบที่ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลบุคคล (PDPA) ขององค์กร

                วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 - 11.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้เข้าร่วมประชุมการประชุมนำเสนอบริการและระบบที่ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลบุคคล (PDPA) ขององค์กร ณ ห้องประชุมราชภัฎ 2 ชั้น 5 อาคารราชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อวิเคราะห์ระบบบริการและระบบที่ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลบุคคล (PDPA) ขององค์กร โดยมีนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. และผู้แทนบริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอน คอนซัลติ้ง จำกัด เข้าร่วมการประชุม

Please publish modules in offcanvas position.