การประชุมหารือการวางระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ของกระทรวงศึกษาธิการ

               วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมหารือการวางระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมราชภัฏ 2 ชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียนและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (Education Data Center: EDC) ระบบทะเบียนนักเรียน ครู และผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (Teaching and Education Zone: TEZ) ระบบ Big Data เพื่อการศึกษา ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีนายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สป. เป็นประธานการประชุม และมีนายพีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และผู้แทนหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

Please publish modules in offcanvas position.