ประชุมระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำบัญชีข้อมูลหน่วยงานเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ด้านการศึกษาและหาแนวทางการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

               วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้เข้าร่วมการประชุมระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำบัญชีข้อมูลหน่วยงานเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ด้านการศึกษาและหาแนวทางการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สภาการศึกษา วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อจัดทำบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) เพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) โดยมีดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม และมีนายทรงพล ใหม่สาลี สำนักงานสถิติแห่งชาติ, นายสุเพียร เจียรวาปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุม

Please publish modules in offcanvas position.