การประชุมหารือการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชนและกระทรวงศึกษาธิการ

               วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้เข้าร่วมการประชุมหารือการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชนและกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 6 กรมกิจการเด็กและเยาวชน วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชนและกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายธงชัย มูลพันธ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชนและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีนางสายพิณ เชื้อน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวดรุณี พจนานุกุลกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

Please publish modules in offcanvas position.