การประชุมหารือการวางระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการ

               วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้เข้าร่วมการประชุมหารือการวางระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุม และมีนายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร สป., นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

Please publish modules in offcanvas position.