การวางระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการ

                วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้เข้าร่วมประชุมการวางระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุมได้แก่สำนักงาน กศน. นำเสนอภาพรวมของระบบบริหารจัดการและสารสนเทศทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และชุดข้อมูลสำคัญของระบบ โดยมีนายพีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานการประชุม และมีนายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสเทศและการสื่อสาร สป., นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(สำนักงาน กศน.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผู้อำนวยการและผู้แทนกลุ่ม/ศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุม

Please publish modules in offcanvas position.