การประชุมการจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ

              วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้เข้าร่วมการประชุมการจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อวิเคราะห์ระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (DPIS-HRMS) ของสำนักงาน ก.พ. โดยมีนายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานการประชุม และมีนายพีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา, นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม รองเลขาธิการ กศน., นายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสเทศและการสื่อสาร สป. และผู้แทนหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

 

Please publish modules in offcanvas position.