ประชุมหาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ DEEP เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาแสดงผลผ่านระบบ Big Data เพื่อการศึกษา

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประชุมหาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ DEEP เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาแสดงผลผ่านระบบ Big Data เพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมราชภัฏ 3 ชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อหาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการเข้าใช้แพลตฟอร์ม DEEP นำมาวิเคราะห์สภาพการใช้งาน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาแพลตฟอร์ม DEEP ในอนาคต และนำข้อมูลที่ได้มาแสดงผลผ่านระบบ Big Data เพื่อการศึกษา โดยมีนายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ประธานการประชุม นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา ศธ., นายทิพากรณ์ หน่อแก้วบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มแพลตฟอร์มการเรียนรู้และสื่อสังคมออนไลน์, Researcher ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์, บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เข้าร่วมประชุม

IMG 9553

IMG 9553

IMG 9553

IMG 9553

IMG 9553

IMG 9553

IMG 9553

IMG 9553

IMG 9553

IMG 9553

IMG 9553

IMG 9553

IMG 9553

Please publish modules in offcanvas position.