โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service :GDCC)_มติ ครม. 5พ.ค.63

Attachments:
Download this file (A3.1.4.1_001.pdf)A3.1.4.1_001.pdf[ ]2345 kB
ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300