คู่มือแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv สำหรับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ กทม ยกเว้นหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

Attachments:
Download this file (A3.1.4.3_002.pdf)A3.1.4.3_002.pdf[ ]1903 kB
ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300