ประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงกา…

          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อส...

Hits:599

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำสถาปัต…

          เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภัทร ...

Hits:520

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเปิดตัวโครงการจัดจ้างท…

          เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2564 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายวีร...

Hits:550

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเพื่อหารือการปรับปรุงรายก…

                   วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสา...

Hits:544

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมขับเคลื่อน Big Data ระดับจังห…

                วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 10.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเท...

Hits:498

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมู…

                วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ...

Hits:507

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสำรวจความต้องการการใช้ข้อ…

                     วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแล...

Hits:596

อ่านเพิ่มเติม

การทดสอบการใช้งานระบบติดตามผลกา…

                วันที่ 16 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ...

Hits:559

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสำรวจความต้องการการใช้ข้อ…

                วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่...

Hits:676

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเพื่อหารือการดำเนินงาน…

                    วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสาร...

Hits:550

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมหารือการนำปัญญาประดิษฐ…

                  วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 14.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่...

Hits:585

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสำรวจความต้องการการใช้ข้อ…

                 วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดย...

Hits:572

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลด้…

                   วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 14.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่...

Hits:574

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหาข้อสรุปการเชื่อมโยงข้อม…

                 วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ...

Hits:524

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหารือแผนการอบรมผู้ใช้งานร…

                   วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 10.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่...

Hits:511

อ่านเพิ่มเติม

 

 


 

212093
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
166
335
913
206716
15418
26135
212093

Your IP: 185.2.28.74
2021-11-30 06:41
ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300