การประชุมเพื่อร่วมพิจารณาตรวจสอ…

                วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...

Hits:13

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมหารือการเชื่อมโยง API จากแ…

               วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา...

Hits:23

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเพื่อให้ความเห็น (ร่าง) รายง…

               วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ...

Hits:19

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมหารือเกี่ยวกับกระบวนกา…

                วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...

Hits:16

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมนำเสนอและรับฟังข้อคิดเห็น…

                วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 - 14.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่...

Hits:13

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมชี้แจงโครงการการศึกษาแ…

                วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา...

Hits:15

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหารือ Blockchain can change education in Thailand

                วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา...

Hits:12

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมหารือโครงการการศึกษาแล…

               วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา...

Hits:15

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมหารือการเชื่อมโยงข้อมู…

               วันที่ 18 ธันวามคม 2563 เวลา 13.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อส...

Hits:14

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสรุปการเชื่อมโยง API จากแพ…

                วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา...

Hits:13

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมนำเสนอบริการและระบบที่…

                วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 - 11.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่...

Hits:14

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมหารือการวางระบบข้อมูลส…

               วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา...

Hits:11

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น…

               วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ...

Hits:11

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมหารือการเชื่อมโยงและแล…

               วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...

Hits:12

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมหารือการวางระบบข้อมูลส…

               วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...

Hits:13

อ่านเพิ่มเติม

 

 


 

Please publish modules in offcanvas position.