• banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • head1v3jpg.jpg

การประชุมหารือการวางระบบข้อมูลส…

          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ...

Hits:15

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเพื่อนำเสนอและรับฟังข้…

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ...

Hits:10

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหาแนวทางในการใช้ประโยชน์จ…

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ...

Hits:10

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลแล…

          วันที่ 13 พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก...

Hits:11

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหารือทางเทคนิคเชื่อมโยงข้…

          วันที่ 12 พฤศจิกายน  2563 เวลา 15.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก...

Hits:10

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหารือการเชื่อมโยงแลกเปลี่…

          วันที่ 12 พฤศจิกายน  2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก...

Hits:11

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านข้อ…

          วันที่ 12 พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก...

Hits:12

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหารือโครงการ “วัคซีนเพื่อร…

          วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ...

Hits:10

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหารือการเชื่อมโยง API จากแพลต…

          วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย...

Hits:12

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำระบบฐาน…

          วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย...

Hits:11

อ่านเพิ่มเติม

ศทก.สป. จัดประชุมสร้างความเข้าใจใ…

            วันที่ 14 - 15 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหาน...

Hits:130

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกร…

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมัง...

Hits:58

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมม…

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-10.30 น. นายประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการศู...

Hits:58

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมหารือ เรื่อง การกำหนดรหั…

     วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารร...

Hits:38

อ่านเพิ่มเติม

 

 


 

Please publish modules in offcanvas position.