ประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงกา…

          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อส...

Hits:484

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำสถาปัต…

          เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภัทร ...

Hits:416

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเปิดตัวโครงการจัดจ้างท…

          เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2564 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายวีร...

Hits:447

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเพื่อหารือการปรับปรุงรายก…

                   วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสา...

Hits:464

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมขับเคลื่อน Big Data ระดับจังห…

                วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 10.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเท...

Hits:427

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมู…

                วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ...

Hits:433

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสำรวจความต้องการการใช้ข้อ…

                     วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแล...

Hits:525

อ่านเพิ่มเติม

การทดสอบการใช้งานระบบติดตามผลกา…

                วันที่ 16 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ...

Hits:495

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสำรวจความต้องการการใช้ข้อ…

                วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่...

Hits:601

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเพื่อหารือการดำเนินงาน…

                    วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสาร...

Hits:487

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมหารือการนำปัญญาประดิษฐ…

                  วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 14.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่...

Hits:509

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสำรวจความต้องการการใช้ข้อ…

                 วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดย...

Hits:501

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลด้…

                   วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 14.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่...

Hits:504

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหาข้อสรุปการเชื่อมโยงข้อม…

                 วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ...

Hits:459

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหารือแผนการอบรมผู้ใช้งานร…

                   วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 10.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่...

Hits:446

อ่านเพิ่มเติม

 

 


 

191254
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
289
697
6138
178076
20714
19299
191254

Your IP: 3.239.2.222
2021-10-28 02:52
ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300