ประชุมสำรวจความต้องการการใช้ข้อ…

                     วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแล...

Hits:97

อ่านเพิ่มเติม

การทดสอบการใช้งานระบบติดตามผลกา…

                วันที่ 16 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ...

Hits:84

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสำรวจความต้องการการใช้ข้อ…

                วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่...

Hits:200

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเพื่อหารือการดำเนินงาน…

                    วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสาร...

Hits:82

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมหารือการนำปัญญาประดิษฐ…

                  วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 14.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่...

Hits:82

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสำรวจความต้องการการใช้ข้อ…

                 วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดย...

Hits:114

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลด้…

                   วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 14.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่...

Hits:92

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหาข้อสรุปการเชื่อมโยงข้อม…

                 วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ...

Hits:74

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหารือแผนการอบรมผู้ใช้งานร…

                   วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 10.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่...

Hits:68

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ…

                  วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ...

Hits:75

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จั…

                 ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา...

Hits:73

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมยกร่างแผนปฏิบัติการด้า…

                   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกา...

Hits:94

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข…

                    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก...

Hits:114

อ่านเพิ่มเติม

การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของกระทรวง…

                  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกา...

Hits:88

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมหารือร่างบันทึกความเข้…

                    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก...

Hits:89

อ่านเพิ่มเติม

 

 


 

 


083531
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
162
365
3414
76063
8000
16125
83531

Your IP: 3.235.236.13
2021-05-16 09:11
ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300