การประชุมยกร่างแผนปฏิบัติการด้า…

                   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกา...

Hits:22

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข…

                    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก...

Hits:17

อ่านเพิ่มเติม

การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของกระทรวง…

                  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกา...

Hits:18

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมหารือร่างบันทึกความเข้…

                    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก...

Hits:16

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมการดำเนินงานโครงการการ…

                    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก...

Hits:14

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน…

                    วันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...

Hits:14

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อ…

                วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 14.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ...

Hits:26

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมหารือการขอใช้ข้อมูลเพื…

                  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกา...

Hits:37

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมปรึกษาหารือการทดลองใช้…

                   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกา...

Hits:42

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อนำ…

                 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 21.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ...

Hits:33

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมการดำเนินงานโครงการการ…

                 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส...

Hits:38

อ่านเพิ่มเติม

การประชุม Workshop เพื่อจัดทำ Data Visualization สน…

                   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ...

Hits:62

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมหารือการจัดทำนโยบายคุ้…

                  วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่...

Hits:69

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมหารือการดำเนินงานโครงก…

                  วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่...

Hits:55

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมู…

                วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ...

Hits:65

อ่านเพิ่มเติม

 

 


 

Please publish modules in offcanvas position.