ประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงกา…

          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อส...

Hits:690

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำสถาปัต…

          เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภัทร ...

Hits:576

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเปิดตัวโครงการจัดจ้างท…

          เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2564 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายวีร...

Hits:633

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเพื่อหารือการปรับปรุงรายก…

                   วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสา...

Hits:586

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมขับเคลื่อน Big Data ระดับจังห…

                วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 10.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเท...

Hits:533

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมู…

                วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ...

Hits:555

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสำรวจความต้องการการใช้ข้อ…

                     วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแล...

Hits:624

อ่านเพิ่มเติม

การทดสอบการใช้งานระบบติดตามผลกา…

                วันที่ 16 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ...

Hits:582

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสำรวจความต้องการการใช้ข้อ…

                วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่...

Hits:707

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเพื่อหารือการดำเนินงาน…

                    วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสาร...

Hits:591

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมหารือการนำปัญญาประดิษฐ…

                  วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 14.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่...

Hits:635

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสำรวจความต้องการการใช้ข้อ…

                 วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดย...

Hits:610

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลด้…

                   วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 14.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่...

Hits:610

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหาข้อสรุปการเชื่อมโยงข้อม…

                 วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ...

Hits:547

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหารือแผนการอบรมผู้ใช้งานร…

                   วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 10.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่...

Hits:535

อ่านเพิ่มเติม

 

 


 

237119
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
231
451
1695
231341
12703
11945
237119

Your IP: 172.94.122.2
2022-01-26 12:24
ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300