วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งทิศทางองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://gg.gg/iwr20 หรือ QR code ด้านล่างนี้ 

QR code