วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

19332 200924174946k2

 

          Zoom เพิ่มระบบใหม่ สามารถจัดระเบียบหน้าจอของผู้เข้าร่วมประชุม (Participant) ได้ง่ายขึ้น ด้วยการเลือกปักหมุด (Pin) ล็อกหน้าจอของผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ ให้แสดงภาพจากกล้องของคนที่เราต้องการเห็นเท่านั้น ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เหมาะสำหรับใช้งานเมื่อมีการพรีเซ็นต์งานแบบกลุ่ม เป็นอย่างมาก

โดยฟีเจอร์นี้ชื่อว่า Pin หรือ Spotlight อันที่จริงถูกพัฒนาเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ใช้ที่เป็นคนบกพร่องทางการได้ยิน แต่ละคนสามารถล็อกหน้าจอไว้ได้สูงสุดถึง 9 จอ ส่วนคนอื่นๆ ที่อยู่ในห้อง Meeting จะมีแค่เสียงอยู่เบื้องหลังเท่านั้น นอกจากนี้ผู้สร้างห้อง (Host) ยังสามารถบังคับล็อกหน้าจอเฉพาะคนสำคัญให้ผู้เข้าร่วมทั้งห้องได้เห็นเหมือนกันอีกด้วย

ซึ่งถ้าผู้ใช้งานเป็นผู้บกพ่องทางการได้ยิน ปกติเมื่อมีการสื่อสารด้วยภาษามือ บางครั้งภาพจะสลับไปตามเสียงที่เข้ามาในโปรแกรม ทำให้การสื่อสารขาดตอน ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้บุคคลเหล่านี้สื่อสารกันผ่านโปรแกรมได้สะดวกขึ้น

 

19332 200924151411C8 106

 

       นอกจากเรื่องล็อกหน้าจอได้แล้ว ในโหมดปกติ ผู้ใช้ยังสามารถลากวางตำแหน่งวิดีโอของผู้เข้าร่วม เพื่อเรียงตามความต้องการได้แล้ว แทนที่จะเรียงตามลำดับการเข้า หรือตามลำดับตัวอักษร ซึ่งฟีเจอร์นี้ปล่อยออกมาตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมานี้เอง

 

19332 20092415202700 106

 

 

ขอขอบคุณที่มา : www.theverge.com