วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม-เรื่อง-มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563