วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

PSI 0018

การรับบริจาคเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม รุ่น S3

       วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับบริจาคเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมรุ่น S3 จำนวน 100 เครื่อง จาก บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมี นายภานุวัฒน์ ผงสุวรรณกุล (รองประธานบริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) เป็นผู้ส่งมอบ และจะจัดสรรให้กับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 90 เครื่อง และมอบให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. จำนวน 10 เครื่อง โดยมี นายสราวุธ กองฤทธิ์ใจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา สำนักงาน กศน. และนายประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เป็นผู้รับมอบเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม

PSI 0002

PSI 0003

PSI 0004

PSI 0006

PSI 0013

PSI 0016

PSI 0017