วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

     วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-10.30 น. นายประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านสุขภาพนักเรียน ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กับ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ ชั้น 1 อาคาร 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ประกอบด้วย นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 นายแพทย์อนันต์ กนกศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แขกผู้มีเกียรติ รวมถึงสื่อมวลชนที่เห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนโดยตรง

 433501

433477

70784

433500

433514