วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

 

ชื่อคำสั่งแต่งตั้ง ประเภทไฟล์เอกสาร link สำหรับเรียกดู
คำสั่งแต่งตั้ง CIO ศธ. pdf
คำสั่งแต่งตั้ง CIO สป. pdf