วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

 

ชื่อคำสั่งแต่งตั้ง ประเภทไฟล์เอกสาร link สำหรับเรียกดู
คำสั่งแต่งตั้ง CIO ศธ. pdf
คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ 4 คณะ (10 เม.ย.60)  pdf
คำสั่งต่งตั้งคณะกรรมการฯ (30 มี.ค.2560) pdf