วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

- ขออภัย กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงค่ะ -